Borgerne i 1500-tallet
Om kostskoleeleven Christian Gyldenstjernes korrespondance med sin far Mogens Gyldenstjerne
Om at holde dragtstandarden i den netop oprettede kostskole
En dragthistorie fra Herlufsholm
En kort vise gjort i en tacksigelse. Om Satans grumhed, som lod sig åbenbare
i jomfru Anne Grubbis Hus i Næstved, og blev ved Guds barmhjertighed uddreven
Sindssygdom og djævlebesættelse i Næstved
Om Mikkel Caisen Sehested og Regitze Knudsdatter Gyldenstjerne.
Adelsparret fra Gavnø med ligsten i Sct. Peders kirke.
Var katastrofen han overlevede mon grunden til deres meget usædvanlige ligsten i Sct. Peder kirke?
Her hviles tilsammen i rolighed
Hjem
Rønnebæksholm
Sct Peders kirke
Sct Mortens kirke
Sortebrødregården
Kirkerne
Godser og gårde
1500-tallet
1600-tallet
1700-tallet
1800-tallet
Fortællinger
Middelalder
1900-tallet
Øvrigt
Dragter
Links
For børn
Siden er udgivet af
Dorothy Jones og
Erik Fjordside
Send en mail
Familiestamtræer
1500-tallet
1600-tallet
1700-tallet
1800-tallet
1900-tallet
Opdateret: 7. juni 2017
Herlufsholm
Da håndværker var i gang med et restaureringsarbejde i Herlufsholm kirke brød de igennem sidemuren til hvælvingen under Herluf Trolle og Birgitte Gøjes monument. En af murerne krøb halvt igennem hullet og tog det der lå på kisten han kunne nå.
Minder om Herluf Trolle og Birgitte Gjøe - perler, hår og harnisk
Gøjernes Gård
Trolle-våbenskjoldet pryder, naturligt nok, mangt og meget i Herlufsholm kirke og skole, men det ses også i flere andre kirker på ligsten, prædikestole m.m. Trolden på våbenskjoldet er altid farvet rød, medens selve skjoldet er i guld. Hvorfor brugte de netop dette ugudelige motiv som slægtstegn?
Når Trolden, o Præster, vil omstyrte Kirkerne, da bærer, o Præster, Trollernes Tegn Kirkerne!
Ligstenen til Barkor von Boyneborg og Margrete Axeldatter Brahe i Karrebæk kirke står godt gemt ved vestvæggen i nordkapellet.
Høvidzmand paa Solt og hans husfru
Sammendrag af fortællekæden ved Kulturnat 2016 på Næstved museeum
10 tilde ting du ikke vidste om Herluf Trolle og Birgitte Gøye
Foredrag om Gøyeslægten holdt i 2006 i Herlufsholm kirke
Gøyeslægten
Mogens Gøye, far til Birgitte Gøye, var landets næstrigeste mand, rigshovmester og protestant.
Han var ophavsmand til at gråbrødreklosteret i Næstved blev nedlagt og fjernet fra jordens overflade
Mogens Gøye
Gundel Griis, født på Holmegaard og gift med Oluf Daa til Rauvnstrup. Forstod at klæde sig flot på. Familien oprettede et sidealter i Roskilde Domkirke til Skt. Antonius, skytshelgen for dem med hudsygdomme og slagtere!
Gundel Griis
Bo Madsen, sognepræst til Rislev kirke, fik lavet en altertavle sit sin kirke. Noget der kan undre os i dag er det smukke midterbillede, hvor Bo Madsen selv optræder lige under Jesus barnet
Bo Madsen
Eske Pedersen og Else Pedersdatter er gengivet på en flot ligsten i Skt. Peders kirke. De oplevede reformationen, hvor det katolske Danmark blev lutheransk, og konsekvenserne for borgernes hverdag.
Eske Pedersen og Else Pedersdatter