Borgerne i 1600-tallet
Under svenskekrigene meldte næstvedborgeren Hans Rotgieter sig under de svenske faner
Det blev der ikke set på med milde øjne i Næstved, og det endte med at Hans blev myrdet
Mordet på Hans Ritmester i 1658
Hjem
Jens Andersen Aalborgs korntvist
Svenskerne krævede under krigen at Næstveds borgere skulle levere korn til deres tropper. Rådmand Jens Andersen Aalborg kom i den anledning til at stå i et temmelig dårligt lys blandt byens borgere.
naestved011004.jpg
Ansigt til ansigt med byens borgere i 1600-tallet
Hele 8 epitafier med malede familieportrætter fra 1600-tallet pryder væggene i Sct. Peders kirke, og der er yderlige 3 i Sct. Mortens kirke. I sort tøj og med alvorsblikke kigger de ned på os. Alle var de en gang borgere i Næstved.
Maren blev født i 1650. Hendes far, Rasmus Christensen, var velhavende købmand i Næstved
og kirkeværge ved byens største kirke Skt. Peders.
Topmodel fra 1600-tallet for voksne – Maren Rasmusdatter
Elisabeth blev født i 1592 i Skåne som datter af adelsparret Oluf Rosensparre og Lisbeth Gyldenstjerne. Hun havde en bror og en søster. Hendes far gjorde tjeneste ved hoffet, og havde tilsyn med Skåne, medens kongen var i udlandet, og var til sidst lensmand på Dragsholm.
Topmodel fra 1600-tallet for voksne – Elisabeth Olufsdatter Rosensparre
Rønnebæksholm
Sct Peders kirke
Sct Mortens kirke
Sortebrødregården
Kirkerne
Godser og gårde
1500-tallet
1600-tallet
1700-tallet
1800-tallet
Fortællinger
Middelalder
1900-tallet
Øvrigt
Dragter
Links
For børn
Siden er udgivet af
Dorothy Jones og
Erik Fjordside
Send en mail
Familiestamtræer
1500-tallet
1600-tallet
1700-tallet
1800-tallet
1900-tallet
Opdateret: 2. maj 2015
Herlufsholm
Gøjernes Gård