Kirstine Tønnesdatter Galde døde ugift i 157? (årstallets sidste ciffer har aldrig været hugget). Hun var datter af Tønne Galde til Åby og Nygård.

Over tværskriftens versaler ses jomfruens fædrene og mødrene Vaaben: Galde og Lunge. Arbejde af Næstved Figurværksted o. 1600

11 Kirstine Galde