Peder Tygesøn, Borger, død 1613, og Hustru Karine Jørgensdatter, død 1618;
Stenen blev bekostet af deres Søn Tyge Pedersen og hans Hustru Karine Jensdatter.

12 Peder Tygesøn