Den sidste nadver, malet af den lokale maler Hans Lauridsen i 1683, som en del af en ny altertavle
Skænket til kirken af Hans Hornemann og Christence Rasmus Datter Bager efter Hans Hornemanns død

Læs mere om altertavlen og gaverne til kirken her: Lidt om ”gaver” givet til Sct. Peders kirke i renæssancen

16 Den sidste nadver