Engel Postfeldt, rådmand, aflagde ed d. 28. Februar 1589. Borgmester 1607/8 – 1620.
Død 13 marts 1623. Foged på Gavnø 1582, under Mikkel Sehested, d. 1583.

Gift med Ellene Svenningsdatter senest 1582, hun døde 14 marts 1607.
Fire af deres børn døde af pest i 1602.
Anne d. 15 sept. 16 år, Regidze d. 22 sept. 19 år, Birgitte 20 okt. 15 år, og Tønne d. 9. Dec. I sit 11 år.
Ligsten over børnene kan ses til højre for denne sten. Link.
Stolestader fra Sct. Mortens 1598, Elisabeth og Birgitte Engells, nu udstillet på Nationalmuseet. Link.

Prædikestolen fra 1602 har Engel Postfeldts bomærke. Pulpiturets frise, også fra 1602, er med indskriften Engel Postfeldt.
Kan ses herunder

En datter, gift med Hans Duffrich, slotsskriver på Vordingborg Slot 1612, borger her 1614, rådmand og fastelavnsborgmester i Næstved 1620-33, herredsfoged i Fakse herred 1633-50, død c. 1650. Hans Duffich gift anden gang med Ursula Michelsdatter.

Engel Postfeldt blev gift anden gang med Elisabeth Mønthe

4 Engel Postfeldt