Christian Clementinus,magister, økonom på Herlufsholm.
Født 1596, død i 1654 af pest
Sammen med sin hustru Mette, død i 1654 af pest.
Clemens Clemmensen ,den ældste søn, satte dette minde i september 1672.

6 Christian Clementinus