Figursten over Gertrud Hansdatter, Tyge Pedersøns første Hustru, død i Barselseng 20. Aug. 1620.
Stenen er bekostet af hendes forældre Hans Wallach og Katrine Hansdatter.

7 Gertrud Hansdatter