Ellen Jensdatter, Povel Hansens Hustru, død 1. Marts 1578; deres
Søn Jens Povelsen, død 11. Febr. 1584, og Povel Hansen, død 6. Juni 1590.

8 Povel Hansen og Ellen Jensdatter