Minder om Herluf Trolle og Birgitte Gjøe

Da håndværker var i gang med et restaureringsarbejde i Herlufsholm …

Rønnebæksholm i 1500-tallet

Om Danmarks første krudtmølle, de bogglade adelsfruer, herolden Claus Fontein …

Eske Pedersen og Else Pedersdatter

Eske Pedersen og Else Pedersdatter er gengivet på en flot …

Bo Madsen

Bo Madsen, sognepræst til Rislev kirke, fik lavet en altertavle …

Gundel Griis

Gundel Griis, født på Holmegaard og gift med Oluf Daa …

Mogens Gøye

Mogens Gøye, far til Birgitte Gøye, var landets næstrigeste mand, …

Gøyeslægten

Foredrag om Gøyeslægten holdt i 2006 i Herlufsholm kirke Gøyeslægten

10 vilde ting du ikke vidste om Herluf Trolle og Birgitte Gøye

Sammendrag af fortællekæden ved Kulturnat 2016 på Næstved museeum 10 …

Høvidzmand paa Solt og hans husfru

Ligstenen til Barkor von Boyneborg og Margrete Axeldatter Brahe i …

Når Trolden, o Præster, vil omstyrte Kirkerne, da bærer, o Præster, Trollernes Tegn Kirkerne!

Trolle-våbenskjoldet pryder, naturligt nok, mangt og meget i Herlufsholm kirke …

Minder om Herluf Trolle og Birgitte Gjøe – perler, hår og harnisk

Da håndværkere var i gang med et restaureringsarbejde i Herlufsholm …

Her hviles tilsammen i rolighed

Om Mikkel Caisen Sehested og Regitze Knudsdatter Gyldenstjerne.Adelsparret fra Gavnø …

Sindssygdom og djævlebesættelse i Næstved

En kort vise gjort i en tacksigelse. Om Satans grumhed, …

En dragthistorie fra Herlufsholm

Om kostskoleeleven Christian Gyldenstjernes korrespondance med sin far Mogens Gyldenstjerne …