Foredrag om Gøyeslægten holdt i 2006 i Herlufsholm kirke

Gøyeslægten