Om Mikkel Caisen Sehested og Regitze Knudsdatter Gyldenstjerne.
Adelsparret fra Gavnø med ligsten i Sct. Peders kirke.
Var katastrofen han overlevede mon grunden til deres meget usædvanlige ligsten i Sct. Peder kirke?

Her hviles tilsammen i rolighed