Det originale maleri gav Tordenskjold, nærmest inden
malingen var tør, til sin bror Caspar som kort efter boede på
herregården Ravnstrup lige udenfor Næstved, og senere boede i
selve Næstved.

Hjertet, var bleven bunden til ægtekærlighed