Ofte finder man epitafiernes dragtgengivelser beskrevet som modedragt eller eksempler på tidens klædedragt. Hvad de fleste imidlertid overser, er at epitafiernes afbildede dragter er ganske bestemte
dragter – nemlig kirkegangsdragter, dvs. de dragter man tog på når man var i kirke, til altergang, til
højtider og til familiens vigtige begivenheder som dåb, bryllup og begravelse. Kirkegangsdragterne
adskiller sig på flere måder fra både modedragten og hverdagsdragten.

Kirkegangsdragter i 1600-tallets malede epitafier

Kirkegangsdragter i 1600-tallet