Trolle-våbenskjoldet pryder, naturligt nok, mangt og meget i Herlufsholm kirke og skole, men det ses også i flere andre kirker på ligsten, prædikestole m.m. Trolden på våbenskjoldet er altid farvet rød, medens selve skjoldet er i guld. Hvorfor brugte de netop dette ugudelige motiv som slægtstegn?

Når Trolden, o Præster, vil omstyrte Kirkerne, da bærer, o Præster, Trollernes Tegn Kirkerne!