”Den Gale Kammerherre” Magnus Beringskiold var dybt involveret i Struensees fald,
men blev senere, i sin tid som ejer af Rønnebæksholm, arresteret og anklaget for højforræderi.

Rønnebæksholm i 1700-tallet