Børnene som var mødt op havde forestillet sig at briterne var kommet syngende ”It’s a long way to Tipperary” og nu hviskede de ønsket. Soldaterne begyndte at synge medens toget satte sig i bevægelse, og Næstvedborgerne svang endnu en gang med hattene og råbte hurra.

Toget der standsede i Næstved