Stolestæder fra Sct. Mortens kirke, som nu befinder sig nu  på nationalmuseet
#natmus

14 Stolestæder på Nationalmuseet