Herlufsholm kirke i Næstved
Oversigtskort over gravminder i kirken

Minder om Herluf Trolle og Birgitte Gjøe

Da håndværker var i gang med et restaureringsarbejde i Herlufsholm kirke brød de igennem sidemuren til hvælvingen under Herluf Trolle …

1 Herluf Trolle og Birgitte Gøyes kenotaf

 Mindesmærke over Herluf Trolle og Birgitte Gøye

2 Marcus Gøye

Marcus Gøye, den sidste mand i slægten Gøye

3 Pernille Gøye

Pernille Gøje, søster til Birgitte Gøje  

4 Gravsten over Børge Trolle og Pernille Gøye

Gravsten over Børge Trolle og Pernille Gøye  Oprindelig lavet til Herluf Trolle og Birgitte Gøye

5 Arild Huitfeldt

Arild Huitfeldt, historiker og skoleherre til Herlufsholm i 1583

6 Tidligere altertavle

Tidligere altertavle ved kirken, skænket af Herluf Trolle og Birgitte Gøye

7 Herluf – og Børge Trolles rustninger

Herluf – og Børge Trolles rustninger

8 Altertavle og krucifiks

Krucifiks af elfenben, dateret omkr. 1200

9 Bebudelsen af Harald Slott-Møller

Bebudelsen, malet af Harald Slott-Møller 1928-29