Da håndværker var i gang med et restaureringsarbejde i Herlufsholm kirke brød de igennem sidemuren til
hvælvingen under Herluf Trolle og Birgitte Gøjes monument.

Minder om Herluf Trolle og Birgitte Gjøe