Sct. Mortens kirke
Oversigtskort over gravsten og epitafier i Sct. Mortens kirke

1 Jens Andersen Aalborg

Jens Andersen Aalborg var rådmand fra 1647 til 1661. Han var borgmester fra 1661 til 1664. Han var desuden en …

2 Ukendt familie Sct. Mortens kirke

Ukendt, da der ikke længere er personangivelse på eptafiet, men kan være Jens Mogensen KrummerupPræst ved St. Mortens kirke i …

3 Johan Korff og Sidsel Hansdatter

Johan Albertsen Korff handelsmand, født 1619, død 1675Hustru Sidsel Hansdatter, født i Toksværd 1612, død 1676 Billedet er måske malet …

4 Engel Postfeldt

Engel Postfeldt, rådmand, aflagde ed d. 28. Februar 1589. Borgmester 1607/8 – 1620.Død 13 marts 1623. Foged på Gavnø 1582, …

5 Engel Postfeldts børn

Børn af Engel Postfeldt, og Ellene Svenningsdatter hvis gravsten ses til venstre for denne De fire børn døde af pest …

6 Johan Korff og Sidsel Hansdatters gravsten

Johan Albertsen Korff handelsmand, født 1619, død 1675Hustru Sidsel Hansdatter, født i Toksværd 1612, død 1676

7 Gertrud Hansdatter

Figursten over Gertrud Hansdatter, Tyge Pedersøns første Hustru, død i Barselseng 20. Aug. 1620.Stenen er bekostet af hendes forældre Hans …

8 Povel Hansen og Ellen Jensdatter

Ellen Jensdatter, Povel Hansens Hustru, død 1. Marts 1578; deresSøn Jens Povelsen, død 11. Febr. 1584, og Povel Hansen, død …

9 Jahanna Hansdatter Grydestøber

Jahanne Hansdatter, død 1591, hustru til Peder Grydestøber.

10 Margrethe Frans Grubis

Margrete Frans Grubis, død 1. Aug. 1593. »Jørgen Hansen Guldsmedlod bekoste denne Steen«.

11 Kirstine Galde

Kirstine Tønnesdatter Galde døde ugift i 157? (årstallets sidste ciffer har aldrig været hugget). Hun var datter af Tønne Galde …

12 Peder Tygesøn

Peder Tygesøn, Borger, død 1613, og Hustru Karine Jørgensdatter, død 1618;Stenen blev bekostet af deres Søn Tyge Pedersen og hans …

13 Stolestæder i Sct. Mortens kirke

14 Stolestæder på Nationalmuseet

Stolestæder fra Sct. Mortens kirke, som nu befinder sig nu  på nationalmuseet#natmus

Altertavlen i Sct Mortens kirke

Abel Schrøder er mester for den fantastisk altertavle som blev givet til Sct. Mortens kirke i 1667.Fra en præsteindberetning fra …