Ca. 1525 oprindelig i kirken på Sortebrødreklosteret, og menes flyttet til Sct. Peders kirke i 1759.

Her hviler de ærværdige Fædre, Broder Mads Olsen, (Matias Olaui) fordum Provincialprior for Dacia, og Broder Niels Brun, (Nicolaus Brun) Lektorer på dette Sted (Sortebrødrekloster) tilligemed Hr. Morten Nielsen, (Martino Nicolai) sognepræst for hellig Mortens Kirke.  

Mads Olsen d. 1522, Niels Brun d. 1497 og Morten Nielsen Kaltz d. ca. 1525.

Prior Mads Olsen, figuren til venstre, med stav og rosenkrans og præsten Morten Nielsen Kaltz, figuren til højre, i præstedragt med stola, og med en kalk og oblat i hænderne.

”At dø er fælles Lod, Døden skaaner ingen Udmærkelse, den svage og den stærke vil komme til Dødens Port”.

Ligstenen blev genbrugt 1564, med indhugget skrift, for Svend Torkelsen og hustru Kirstine.

 

19 Mads og Morten