Under svenskekrigene meldte næstvedborgeren Hans Rotgieter sig under de svenske faner. 
Det blev der ikke set på med milde øjne i Næstved, og det endte med at Hans blev myrdet

Kong Frederik III

Mordet på Hans Ritmester i 1658