Elisabeth blev født i 1592 i Skåne som datter af adelsparret Oluf Rosensparre og Lisbeth Gyldenstjerne. Hun havde en bror og en søster. Hendes far gjorde tjeneste ved hoffet, og havde tilsyn med Skåne, medens kongen var i udlandet, og var til sidst lensmand på Dragsholm.

Topmodel fra 1600-tallet for voksne – Elisabeth Olufsdatter Rosensparre