Helvig blev født i ca. 1320 som datter hertug Erik Valdemarsen af Slesvig og Adelheid af Holsten. Helvigs storebror var, en kort årrække mellem 1326 og 1330, konge i Danmark som Valdemar III

Dronning Helvig